Rozsah působnosti Správce hesel ČVUT
(Scope of password administrators)
Jméno a příjmení
(Name and surname)
Rozsah oprávnění pro celé ČVUT
(Scope of permission for whole CTU)
00000 – České vysoké učení technické v Praze (vydavatelství průkazů ČVUT) Jarmila Poštová ANO
Pavel Černý ANO
Ivana Mullerová ANO
11000 – Fakulta stavební (FSv) Dagmar Hanušová
Vladimír Hora ANO
Peter Ivančík
Ludmila Kovářová ANO
Pavel Lieberzeit
Tomáš Rojt
12000 – Fakulta strojní (FS) René Dub
Tomáš Kaprálek
Michal Kouba
Jan Koukal
Zuzana Kroupová
Josef Lukeš
Karel Petera
Michal Plhoň
Milan Slanař
Jiří Šolc ANO
Ivan Tvrdík
Jiří Vyhnánek ANO
13000 – Fakulta elektrotechnická (FEL) Jiří Cejp ANO
Michal Dočkal
Petr Haba ANO
Ivo Hulinský
Ivan Novakov
Stanislav Roškot
Daniel Zima
13101 – katedra matematiky Petr Olšák
13102 – katedra fyziky Jan Koller
13104 – katedra jazyků Radek Havlíček
Alena Havlíčková
13113 – katedra elektrotechnologie Martin Molhanec
13114 – katedra elektrických pohonů a trakce Radek Havlíček
Petr Voženílek
13115 – katedra elektroenergetiky Zdeněk Müller
Dan Ohnesorg
13116 – katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Jaroslav Šafránek
13117 – katedra elektromagnetického pole Martin Mudroch
13131 – katedra teorie obvodů Zdeněk Horčík
Jiří Hospodka
13132 – katedra telekomunikační techniky Leoš Boháč
Zbyněk Kocur
13133 – katedra kybernetiky Zuzana Hochmeisterová
Daniel Večerka
13134 – katedra mikroelektroniky Vladimír Janíček
13135 – katedra řídicí techniky Jindřich Fuka
Martin Samek
František Vaněk
13136 – katedra počítačů Martin Bílý
Ondřej Votava
13137 – katedra radioelektroniky Petr Gerold
Pavel Máša
Hana Šestáková
13138 – katedra měření František Mazánek
Jiří Novák
13393 – centrum znalostního managementu Jan Kočí
14000 – Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (FJFI) Josef Drobný ANO
Pavel Kerouš
Petr Schlösinger
15000 – Fakulta architektury (FA) Petr Eisenhauer ANO
Daniel Zahrádka
16000 – Fakulta dopravní (FD) Ondřej Doležal
Petr Jíra ANO
Milan Koukol
Lukáš Svoboda
Libor Žídek ANO
Petr Hnyk
17000 – Fakulta biomedicínského inženýrství (FBMI) Kubec Zdeněk
Kupka Pavel ANO
18000 – Fakulta informačních technologií (FIT) Martin Bílý
Tomáš Kadlec
31000 – Kloknerův ústav (KÚ) nebyl stanoven
32000 – Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) David Machata ANO
Tomáš Groll ANO
Martin Brumovský ANO
34000 – Ústav tělesné výchovy a sportu (ÚTVS) Irena Brůnová
Radek Ticháček
35000 – Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT (ÚTEF) Pavel Čermák
Vlastimil Král
36000 – Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB) František Vaněk
37000 – Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) Daniel Večerka
51000 – Rektorát ČVUT (RČVUT) nebyl stanoven
81000 – Výpočetní a informační centrum (VIC) nebyl stanoven
82000 – Česká technika – nakladatelství ČVUT (ČTN) nebyl stanoven
83000 – Ústřední knihovna ČVUT (ÚK) Lenka Němečková
84000 – Inovacentrum (IC) Jiří Ludvíček
91000 – Správa účelových zařízení (SÚZ) Jiří Nováček
Tomáš Petr

 

Seznam správců autentizační infrastruktury

Tento seznam slouží pro správce IT jednotlivých součástí.Last change: 27.04.2017