Join teh EuroTeQ Collider now and submit your ideas for a better future!

EuroTeQ Engineering University has envisioned a new format of challenged-based project work, which places high emphasis on the definition of the challenges themselves: the EuroTeQ Collider.

It is preceded by a Call for Ideas phase to identify and crystallize the challenges the teams will work on during the Collider. The Call for Ideas is open now (until October 30), for the first edition of the EuroTeQ Collider to take place in spring 2022.

More than 350 students from 6 European universities took part in the EuroTeQ pilot educational project

In November 2020 merged 6 major European universities – Technical University of Munich TUM (DE), Technical University of Denmark DTU (DK), Technical University of Eindhoven TU / e (NL), Ecole Polytechnique L’X (FR), Czech University Technical University in Prague (ČVUT) and Tallinn University of Technology TalTech (EST) – for founded the alliance EuroTeQ. Its goal is innovation in education and the connection of universities and industrial practice. As part of the EuroTeQ Course Catalog pilot project, more than 350 students took part in the project, to which universities offered 59 elective courses.

Of the courses offered, the greatest interest was in Innovative Entrepreneurs, Programming and From the Internet to IoT: Fundamentals of Modern Computer Networking (here even interest in the course exceeded the planned capacity). Most outgoing and incoming student applications were acquired by the Czech Technical University in Prague, followed by the Technical University of Denmark and Ecole Polytechnique L’X.

The distribution of students according to the degree of study is also interesting. 147 applications were submitted in the bachelor’s degree, 111 in the master’s degree and 9 in the doctoral degree.

From the above results, it is clear that education across universities is very popular with students and that combining teaching in different schools is an interesting trend. As part of the further direction of the EuroTeQ project, greater emphasis is also planned on engaging with industry, where companies should be able to design learning topics.

The Technical University of Eindhoven invites you to extra online courses

As part of the EuroTeQ alliance, you can take part in courses organized by the 4TU.CEE association free of charge.
You can find the offer of current courses here.

CTU invites you to join a new study opportunity

A new study opportunity is available to you. 60 virtual courses at our European partner universities have just opened! EuroTeQ partners offer selected virtual courses and challenges to all their students. Browse the brand new course catalogue and register to follow courses from a partner university for credits at your home institution. The courses offered in English and mostly online, to promote virtual mobility across partners.

List of courses is offered on the project website.
Registration, recognition and FAQ on CTU website.
For additional info on EuroTeQ Courses please contact Andrea.Vavrinova@cvut.cz or euroteq@cvut.cz
EuroTeq is also on LinkedIn

What is the EuroTeQ Engineering University

CTU is joining a new prestigious alliance of European technical universities: EuroTeQ Engineering University. We believe EuroTeQ presents an opportunity you will find interesting and beneficial, whether you are a student, researcher, or a member of the academic staff.

As six leading universities of science and technology, spread across Europe, situated in innovation eco-systems and with great collaboration experience, we are equipped to introduce a paradigm shift in the engineering education of the future, aspiring to responsible value co-creation in technology.

Local roots with an impact throughout Europe

 

What do we want to build

Right now the EuroTeQ alliance is in the beginning of 3 years pilot project. The ambition in the first 3 years is to create a new model of engineering education, support international mobility, introduce a new set of micro-credentials and most of all, a new EuroTeQ Honors award and a EuroTeQ Professional certificate.
We will add to the offer soon teaching opportunities for the academic staff.

What are micro-credentials

Micro-credentials are mini-qualifications that demonstrate skills, knowledge, and/or experience in a given subject area or capability. Also known as nanodegrees, the micro-credentials can be both broad and narrow in focus and include both soft and hard skills. For example, you can have a micro-credential for something as broad as data-driven marketing, and offer another micro-credential focusing specifically on how to empower others in the workplace.

Micro-credentials are particularly useful for people that want to

  • build on their knowledge without completing a full higher education programme
  • upskill or reskill to meet labor market needs or to develop professionally

We hope you will enjoy these new and interesting options!

 

ČVUT vás zve, abyste se připojili k EuroTeQ
Engineering University!

ČVUT v Praze je hrdým členem prestižní skupiny šesti evropských škol, s názvem “EuroTeQ Engineering University”. EuroTeQ představuje zajímavou, přínosnou a především mimořádnou příležitost pro studenty, vědecké pracovníky i zaměstnance zapojit se do projektu, který má, díky propojení prestižních univerzit, ambici posunout kvalitu vysokého školství na vyšší úroveň.

EuroTeQ staví na přesvědčení, že přední univerzity ve vědě a technologiích, rozšířené po celé Evropě, umístěné v inovačních ekosystémech, jsou dobře vybaveny k tomu, aby mohli čelit výzvám evropské společnosti. Společenský vývoj v posledních letech vyžaduje silné univerzitní aliance, aby spojili své síly, aby přinesli změnu paradigmatu v inženýrském vzdělávání budoucnosti. 

EuroTeQ zahájil v loňském roce svůj tříletý pilotní projekt. Ambicí je vytvořit nový model inženýrského vzdělávání, podpořit mezinárodní mobilitu, představit sadu mikro-credentials, EuroTeQ Honors a také certifikát EuroTeQ Professional.

Nyní máte příležitost zapsat se do některého z nabízených kurzů. Partnerské školy nabízejí katalog celkem šedesáti virtuálních kurzů v anglickém jazyce. K dispozici je také řada jazykových kurzů pro začátečníky v místních jazycích. Kurzy jsou většinou online, aby podpořily virtuální mobilitu mezi partnery. 
První kurzy byly otevřeny již pro zimním semestr 2021. Katalog kurzů naleznete zde.
Zápis předmětů, uznávání předmětů a odpovědi na časté dotazy najdete zde.

Pro informace ohledně nabízených kurzů kontaktujete: Andrea.Vavrinova@cvut.cz
Kontakt na pracovníky projekt EuroTeQ na ČVUT: euroteq@cvut.cz
Webové stránky EuroTeQ: https://euroteq.eurotech-universities.eu
EuroTeQ je také na LinkedIn

Pracovní skupiny projektu na ČVUT

Campus (WP2): doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová, (vedoucí skupiny), prorektorka pro bakalářské a magisterské studium, Ing. Radek Holý, Ph.D., prorektor pro informační systémy, prof. Ing. Oldřich Starý, CSc., prorektor pro zahraniční vztahy, Ing. Volfgang Melecký, Ph.D., vedoucí zahraničního oddělení, prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., HR Award koordinátor, RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., vedoucí oddělení pro vědu a výzkum FEL, Mgr. Pavlína Vondráčková, Oleg Fetisov, Ph.D., doc. Ing. Marek Jemala, Ph.D., garant studijních programů, Ing. Vladimír Janíček, Ph.D., Ing. Andrea Vavřinová

Collider (WP3): prof. Dr. Henri Hubertus Achten, (vedoucí skupiny), mimořádný člen Vědecké rady ČVUT, prof. Ing. arch. Zuzana Pešková, Ph.D., proděkanka pro pedagogickou činnost FSv, doc. Ing. Lukáš Horný, Ph.D., člen legislativní a koncepční komise Akademického senátu ČVUT.

Professional (WP4): Ing. Vladimír Janíček, Ph.D., (vedoucí skupiny), koordinátor celoživotního vzdělávání FEL, Ing. Ilona Prausová, PR a marketing, Bc. Helena Pechová.

Connector (WP5): prof. Ing. Oldřich Starý, CSc., (vedoucí skupiny), prorektor pro zahraniční vztahy, doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D., proděkan pro magisterské a kombinované studium FEL, RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., vedoucí oddělení pro vědu a výzkum FEL, Ing. Libuše Petržílková.

Sustainability & Outreach (WP6): Ing. Aleš Marek, Otakar Vlček, Ing. Libuše Petržílková, Caleb Daniel House, MSc.

Secretariat EuroTeQ (WP1): Ing. Lucie Lerch a Ing. Pavel Koudelák, Ph.D., projektový management.

Vedoucí projektu: prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc., prorektor pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium.

Období řešení projektu: od 1.11.2020 do 31.10.2023.

Projekt je spolufinancován Evropskou komisí, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA), Erasmus+, EU Solidarity Corps, A.1 – European Higher Education, EuroTeQ – 101004029.

 Vlastník stránky: RČVUT - Odbor zahraničních vztahů, Last changed: 13.10.2021