Information for students

Student Mode (SM) is a project set up by the Government of the Czech Republic aimed at facilitating the visa procedure for a specified group of students from selected third countries who have been admitted to study at a higher education institution in the Czech Republic and who have also been enrolled in Student Mode.

The function of SM is to ACCELERATE ACCESS to the relevant embassy for an applicant seeking a long-term residence permit/visa for the purpose of studies.

The Ministry of Education, Youth and Sports (MEYS) has the exclusive right to decide who can be enrolled in SM. MEYS will not provide any information to applicants/students concerning SM and their enrollment.

 

Am I eligible to be nominated for SM?

 • If you are a citizen of one of the eligible countries and are going to apply to the embassy that corresponds to your citizenship, or are going to apply in the state that issued your travel document, or in a state in which you have been granted long-term or permanent residence for a long-term residence permit/visa for the purpose of studies (see the table here),
 • and if you have been accepted as a degree-seeking or exchange student at CTU (Erasmus+, bilateral agreement exchanges, double degree, etc.),
 • and if your coordinator at CTU has agreed to nominate you for SM.

 

I want to be nominated for SM. What should I do?

 • contact your CTU coordinator and provide this website link in the email
 • PREPARE ALL the documents required for the appointment at the specified Czech embassy, in order to apply for the long-term residence permit/visa for the purpose of studies

 

I have been accepted for SM. What should I do now?

 • PREPARE ALL the documents in order to be ready to submit them to the Czech embassy
 • wait for the embassy to contact you. The embassy will propose a date for your appointment.
 • make sure that you present yourself on the date of the appointment at the time that you were given with ALL THE REQUIRED DOCUMENTS! 🙂

 

 

Informace pro pracovníky ČVUT v Praze

Kompletní informace o Režimu student (RS) naleznete na stránkách MŠMT.

 

Pokud souhlasíte, aby byl uchazeč za Vaši součást ČVUT nominován do RS, pošlete prosím emailem Jaroslavu Krpcovi následující:

 1. Formulář zařazení uchazeče – sloupce A a B prosím nevyplňovat. Poslední sloupec „Způsob přijetí a ověření vzdělání“ zvolte dle toho, jak ověřujete předchozí vzdělání uchazeče.
 2. Rozhodnutí o přijetí ke studiu – ve formě pdf, v češtině nebo angličtině (pouze v jednom jazyce), vystaví přijímající součást ČVUT
 3. Dokumenty dokládající ověření předchozího vzdělání a jeho poskytovatele – ve formě pdf, více informací zde

 

Dokumenty mi prosím ke každému uchazeči posílejte v oddělených pdf souborech:

Jedno pdf – Rozhodnutí o přijetí

Druhé pdf – dokument/y z bodu č.3

 

Termíny, do kdy zašlete dokumenty emailem Jaroslavu Krpcovi (následně je hromadně za ČVUT předá k posouzení nominací na MŠMT):

17.1., 17.2., 6.3., 23.3., 9.4., 23. 4., 7.5., 22.5., 10.6., 22.6., 7.7., 20.7., 7.8., 21.8., 7.9., 21.9., 9.10., 11.11., 25.11., 9.12.

V průběhu několika dnů Vás budu emailem informovat, zda Vámi nominovaní uchazeči byli do RS zařazeni či nikoli. Pokud budou vyčerpány kvóty na jednotlivých zastupitelských úřadech (více informací zde), studenta můžeme zařadit znovu k další uzávěrce.

Užitečné informace:

1, RS slouží pouze k dohodnutí se na přednostní schůzce na zastupitelském úřadu (ZÚ). Samotný proces vyřízení žádosti o dlouhodobé vízum/povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia se tím neurychlí.

2, Je nutné, aby nominovaní uchazeči o studium měli připraveny všechny podklady ke schůzce na ZÚ k žádosti o dlouhodobé vízum/povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia.

3, Do RS mohou být zařazeni pouze občané těch zemí, které jsou uvedeny v seznamu a kteří žádají na ZÚ, který jejich občanství odpovídá, nebo ve státě, který vydal cestovní doklad cizince, nebo ve státě, ve kterém má cizinec povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt. Tento stát musí být ovšem zařazen do Režimu student. Viz tabulka přehled států zapojených do Režimu student.

4, Do RS mohou být zařazeni uchazeči o studium v akreditovaných programech anebo studenti přijíždějící v rámci výměnných programů (Erasmus+, bilaterální dohody, double degree, apod.).

5, MŠMT zařazuje nanominované uchazeče do RS z českých institucích dle hierarchického klíče. Více informací zde.

6, Uchazeč, který je občanem země uvedené v seznamu, ale žádá o vízum na ZÚ v zemi, která v seznamu není uvedena, nemůže být do RS zařazen.Vlastník stránky: RČVUT - Odbor zahraničních vztahů, Last changed: 12.02.2020