Information for Students

Student Mode (SM) is a project set up by the Government of the Czech Republic aimed at streamlining the visa process for certain students from select third countries who have been admitted to study at a higher education institution in the Czech Republic.

The function of SM is to ACCELERATE ACCESS to the relevant embassy for an applicant seeking a long-term residence permit/visa for the purpose of studies.

!!! Please note, the SM program only helps students to get their appointment at the consulate earlier, with a priority.  It does not accelerate or shorten the whole visa procedure which usually takes about 2 months. !!!

The Ministry of Education, Youth and Sports (MEYS) has the exclusive right to decide who can be enrolled in SM. MEYS will not provide any information to applicants/students concerning SM and their enrollment.

Am I eligible to be nominated for SM?

 • You  must be a citizen of one of the eligible countries and are going to apply for a student visa or residence permit at the embassy in the country that corresponds to your citizenship ORyou are going to apply in the country that issued your travel document OR you are going to applyin the country in which you have been granted long-term or permanent residence (see the table of eligible countries here).
 • You must have been accepted as a degree-seeking or exchange student at CTU (Erasmus+, bilateral agreement exchanges, double degree, etc.).
 • Your coordinator at CTU must have agreed to nominate you for SM.

I want to be nominated for SM. What should I do?

 • Contact your coordinator at CTU and provide this website link in the email.
 • Prepare ALL the documents required for your student visa/residence permit application in preparation for the appointment at the specified Czech embassy.

I have been accepted for SM. What should I do now?

 • Prepare ALL the required documents for submission to the Czech embassy.
 • Wait for the embassy to contact you. The embassy will propose a date and time for your appointment.
 • Make sure that you present yourself on the date of the appointment at the time that you were given with ALL THE REQUIRED DOCUMENTS! 🙂

 

Informace pro pracovníky ČVUT v Praze

Kompletní informace o Režimu student (RS) naleznete na stránkách MŠMT.

Poslední aktualizace 16.11.2023 zde:11 – Dopis_VR_zmeny v Rezimu student 11 – Rezim Student_listopad 2023

Pokud souhlasíte, aby byl uchazeč za Vaši součást ČVUT nominován do RS, pošlete prosím emailem Lucii Berkmanové  následující:

 1. Aktuální formulář zařazení uchazeče (verze 1.1.2024 ze stránek MŠMT)
 2. Dokument potvrzující složení přijímací zkoušky.
 3. Dokument o ověření znalosti studijního jazyka.
 4. Dokument ověřující ukončení předchozího studia s přesným datem vydání diplomu. (Může to být i v rámci Nostrifikace, kde je zmíněno, kdy byl vydán uchazečovi diplom).. datum ukončení vzdělání nesmí přesáhnout lhůtu 3 let…v případě staršího data ukončení předchozího vzdělání, nemůže být žadatel do Režimu Student zařazen!

V současné době čekáme na schválení jednotného dokumentu zahrnující body 2, 3, 4.  Po té ke stažení ZDE:

Pro žadatele na free mover – krátkodobé studium (semestr) zůstavájí požadavky MŠMT stejné jako doposud:

     1. Dokument o přijetí uchazeče

2. Nostrifikace

Dokumenty mi prosím ke každému uchazeči posílejte v oddělených pdf souborech.

Termíny, do kdy zašlete dokumenty emailem Lucii Berkmanové (ta je následně hromadně za ČVUT předá k posouzení nominací na MŠMT):

Aktuální termíny pro rok 2024:

18.1., 15.2., 7.3., 21.3., 4.4,,19.4., 9.5., 23.5., 6.6., 20.6., 11.7., 25.7., 8.8., 22.8., 7.9., 19.9., 3.10., 17.10., 7.11., 21.11., 5.12

V průběhu několika dnů Vás budu emailem informovat, zda Vámi nominovaní uchazeči byli do RS zařazeni či nikoli. Pokud budou vyčerpány kvóty na jednotlivých zastupitelských úřadech  více informací zde), studenta můžeme zařadit znovu k další uzávěrce.

Užitečné informace:

1, RS slouží pouze k dohodnutí se na přednostní schůzce na zastupitelském úřadu (ZÚ). Samotný proces vyřízení žádosti o dlouhodobé vízum/povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia se tím neurychlí.

2, Je nutné, aby nominovaní uchazeči o studium měli připraveny všechny podklady ke schůzce na ZÚ k žádosti o dlouhodobé vízum/povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia.

3, Do RS mohou být zařazeni pouze občané těch zemí, které jsou uvedeny v seznamu a kteří žádají na ZÚ, který jejich občanství odpovídá, nebo ve státě, který vydal cestovní doklad cizince, nebo ve státě, ve kterém má cizinec povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt. Tento stát musí být ovšem zařazen do Režimu student. Viz tabulka přehled států zapojených do Režimu student.

4, Do RS mohou být zařazeni uchazeči o studium v akreditovaných programech anebo studenti přijíždějící v rámci výměnných programů (Erasmus+, bilaterální dohody, double degree, apod.).

5, Uchazeč, který je občanem země uvedené v seznamu, ale žádá o vízum na ZÚ v zemi, která v seznamu není uvedena, nemůže být do RS zařazen.Vlastník stránky: RČVUT - Odbor zahraničních vztahů, Last changed: 03.06.2024